Bartolomeo Tortarolo (U Giancu)

Pozzo Garitta – Bartolomeo Tortarolo (U Giancu) Albisola

 

Opere di questo artista: